fbpx

Godhong Suruh Temu Rose

Rp 49.000,00

Kumpulan Cerkak (cerita Cekak) atau cerita pendek berbahasa Jawa karya Sugito HS.

Deskripsi

GODHONG SURUH TEMU ROSE | Sugito HS | 18 x 11 cm : 160 hlm | ISBN 978-602-18362-2-4 | PenerbitGarudhawaca

Buku ini adalah kumpulan cerkak (cerita cekak), yaitu cerpen berbahasa Jawa yang ditulis oleh Sugito HS. Cerkak-cerkak ini pernah dimuat di Harian Jogja pada 2008.

Teks di cover belakang :

Kumpulan Cerkak Godhong Suruh Temu Rose iki saperangan akeh nate kapacak ing Harian Jogja tahun 2008. Iki kang ndadekake penerbit Garudhawaca duwe melik nerbitake. Sebab cerkak-cerkak kang kapacak ing kalawarti (koran) iku umume luwih menthes, cekak aos. Lan maneh, cerkak-cerkak iki luwih akeh ngrembug bab-bab kahanan padinan kang ora ngayawara, saengga luwih kepenak diwaca lan kena kanggo hiburan apa dene kanggo salah sawijining kaca nyawang urip lan kahanane para maos.

Informasi Tambahan

Berat300 g
Dimensi11 × 12 cm
Penulis

Sugito HS

Edisi

Cetak