fbpx
16 Juni 2024

Godhong Suruh Temu Rose

Rp 49.000,00

Kumpulan Cerkak (cerita Cekak) atau cerita pendek berbahasa Jawa karya Sugito HS.

Deskripsi

GODHONG SURUH TEMU ROSE | Sugito HS | 18 x 11 cm : 160 hlm | ISBN 978-602-18362-2-4 | PenerbitGarudhawaca

Buku ini adalah kumpulan cerkak (cerita cekak), yaitu cerpen berbahasa Jawa yang ditulis oleh Sugito HS. Cerkak-cerkak ini pernah dimuat di Harian Jogja pada 2008.

Teks di cover belakang :

Kumpulan Cerkak Godhong Suruh Temu Rose iki saperangan akeh nate kapacak ing Harian Jogja tahun 2008. Iki kang ndadekake penerbit Garudhawaca duwe melik nerbitake. Sebab cerkak-cerkak kang kapacak ing kalawarti (koran) iku umume luwih menthes, cekak aos. Lan maneh, cerkak-cerkak iki luwih akeh ngrembug bab-bab kahanan padinan kang ora ngayawara, saengga luwih kepenak diwaca lan kena kanggo hiburan apa dene kanggo salah sawijining kaca nyawang urip lan kahanane para maos.

Informasi Tambahan

Berat300 gram
Dimensi11 × 12 cm
Penulis

Sugito HS

Edisi

Cetak