Yen Gajah Dadi Jaran

Rp 34.000,00

Kumpulan cerkak (cerita cekak) dening Aryo Gendeng.

Deskripsi

Cerita cekak iki nggambarake polahe cah-cah enom wektu saiki. Diseja bisaa kanggo gambaran wektu saiki, kenaa kanggo pawitan nandhingake cara uripe wong Jawa sing biyen karo sing saiki.
Saperangan cerkak sing kamot ing kene wis tau dipacak ing majalah Djaka Lodang: Kamar; Buku lan Dhuwit Sialan; Streees Ni Yeee!!; Kangen Bro; lan Ulang Taun.

Additional information

Penulis

Aryo Gendeng

ISBN

978-602-7949-66-9

Dimensi

13 x 19 cm ; 74 hlm

Berat

110 gr

Tahun Terbit

November 2015